ข้อตกลงการใช้บริการ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

www.tkj-preorder.comขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์บริษัท ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลลูกค้าหรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้านค้า ดังต่อไปนี้

 สิ่งที่สมาชิกจำเป็นต้องรู้ก่อนการใช้บริการ

1. ขนส่งทางเรือและทางแอร์จะไม่มีประกันสินค้า แต่จะทดแทนด้วยการดูแลสินค้าของลูกค้าอย่างดี ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีลูกค้าแจ้งว่าสินค้าเสียหายเลยเมื่อส่งกับทางเรา บริการของญี่ปุ่นจะไม่มีการโยนสินค้าค่ะ
2. กรณีต้องการซื้อประกันสามารถซื้อได้ สินค้าทั่วไปราคา 300 บาท/kg ความรับผิดชอบพื้นฐานสำหรับการสูญหายและความเสียหายของสินค้าที่ส่งกับบริษัท โดยบริษัทจะรับผิดชอบสูงสุดเป็นวงเงิน 2,000บาท/หล่อง
3. สมาชิกต้องทําเรื่อง Claim เป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัทภายใน 48 ชั่วโมง จากวันและเวลาที่บริษัทจัดส่งสินค้าถึงผู้รับปลายทาง
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกชดเชยเป็นเงิน หรือซื้อสินค้าที่เหมือนกันเป็นการทดแทน
5. บริษัทมีสิทธิ์โดยชอบที่จะไม่รับประกันสินค้าและไม่รับผิดชอบความเสียหายของสินค้าในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ของที่แตกหักง่าย อาหาร ของเหลว ของที่มีมูลค่าสูง หรือพัสดุที่เสมือนเงินสด และสิ่งที่มีมูลค่าประเมินราคาไม่ได้ หรือไม่สามารถหาทดแทนใหม่ได้ เช่น วัตถุโบราณ เอกสาร งานฝีมือต่างๆ เป็นต้น
6. สถานการณ์นอกเหนือความควบคุมของบริษัท : บริษัทจะไม่รับผิดต่อความล่าช้าและการสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท เช่น การกระทําหรือการละเว้นการกระทําของบุคคลที่ไม่ได้รับการว่าจ้างหรือทําสัญญากับบริษัท เช่น สมาชิก ผู้รับสินค้า บุคคลที่สาม หน่วยงานภาษีอากรและหน่วยงานรัฐใดๆ การห้ามส่งออก สินค้าออกหรือนําเข้าของการท่า การประท้วงหรือความวุ่นวายกลางเมือง และเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว ไซโคลน พายุ เรือล่ม นํ้าท่วม หมอก สงคราม เครื่องบินตก รวมทั้ง ความเสียหายทางไฟฟ้าและแม่เหล็ก หรือการลบเลือนที่เกิดขึ้นกับภาพอิเลคโทรนิคส์และภาพถ่าย ข้อมูล ข้อมูลบันทึกอัดเก็บ เป็นต้น
7. กรณีที่ไม่สามารถจัดส่งให้ผู้รับปลายทางได้ : ในกรณีที่ๆทางบริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าถึงผู้รับได้ เช่น ไม่มีสถานที่ตามที่ผู้ส่งระบุส่งถึง หรือ ผู้รับปฏิเสธการรับสินค้า หรือ ผู้รับปลาย ทางเป็นต้นไปรษณีย์ หรือเป็นพื้นที่ส่วนกลาง เช่น นิติบุคคลอาคารชุด สโมสรหมู่บ้านหรือองค์กรใดๆ แต่ไม่มีผู้รับหรือทางเจ้าหน้าที่ในสถานที่นั้นๆ ปฎิเสธการรับสินค้า หรือ ไม่สามารถติด ต่อผู้รับปลายทางได้เป็นระยะเวลาเกิน 30 วัน ทางบริษัทจะเก็บค่า Storge Fee ในอัตรา 100บาท ต่อ 1 ลูกบาศ์กฟุต ถ้าเกิน 90 วันแล้วยังไม่สามารถติดต่อผู้รับได้ และทางผู้ส่งก็ไม่จ่ายค่า Storage Fee บริษัทจะยึด เพื่อทําลายหรือขายทอดตลาด
8. สินค้าต้องห้ามหรือผิดกฏหมาย : ในกรณีที่สมาชิกใดๆส่งสินค้าต้องห้ามหรือผิดกฏหมาย ส่งผลให้ทางบริษัทมีปัญหาในการส่งออกหรือนําเข้า สมาชิกน้ันๆต้องรับผิดชอบค่าปรับ หรือ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น และเพื่อป้องกันการส่งสินค้าต้องห้ามหรือผิดกฏหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดสุ่มตรวจสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ
9. การจัดเส้นทางการส่งสินค้า : สมาชิกยอมรับในเส้นทางและการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศของบริษัท
10. การฝากสั่งซื้อสินค้า : ในกรณีที่สมาชิกส่งลิงค์ผู้ขายให้บริษัทสั่งซื้อสินค้าให้ท่าน แล้วทางผู้ขายไม่ส่งสินค้าให้ทางบริษัท (เพื่อทําการส่งต่อให้ท่าน) ไม่ว่าจะเป็นเพราะความผิดพลาดหรือ ตั้งใจฉ้อโกง ทางบริษัทจะไม่สามารถรับผิดชอบในความผิดพลาดหรือความไม่ซื่อตรงของผู้ขายรายนั้นๆที่สมาชิกเป็นผู้เลือกได้ แต่จะทําหน้าที่แทนสมาชิกในการติดตามสินค้าให้อย่างเต็มที่
11. การส่งคืนสินค้าให้แก่ผู้ขาย : กรณีที่ผู้ขาย/เว็บไซต์ต้นทางส่งสินค้าถึงบริษัท แล้วเจ้าหน้าที่ของบริษัทตรวจรับพบความเสียหาย ทางบริษัทจะแจ้งสมาชิกทราบ เพื่อให้ติดต่อกลับไปยัง ผู้ขาย เพื่อขอเบอร์ RMA สมาชิกต้องเสียค่าเปิดกล่องและถ่ายรูป (ตามตําแหน่งของสมาชิก) 50บาท /กล่อง และค่าส่งสินค้ากลับไปยังผู้ขายในราคาค่าใช้จ่ายจริง แต่ถ้าที่ สมาชิก แจ้งกับทางบริษัทล่วงหน้าว่าต้องการจะคืนของกลับไปยังผู้ขาย/เว็บไซต์ต้นทาง ก่อนที่ของจะมาถึงโกดัง สมาชิกจะมีค่าส่งสินค้ากลับไปยังผู้ขายเท่านั้น ไม่ต้องชําระค่าเปิดกล่องและ ค่าถ่ายรูป
12. ค่าบริการการส่งคืนของกลับไปยังผู้ขาย/เว็บไซต์ต้นทาง ตําแหน่ง TRAINEE EAGLE 200บาท และตั้งแต่ตําแหน่ง SAILOR EAGLE ขึ้นไป 100 บาท)
13. ค่าบริการในกรณีที่สมาชิกต้องการให้ทางบริษัทดําเนินการติดต่อบริษัทจัดส่งภายในประเทศญี่ปุ่น (Local Carrier) เพื่อส่งคืนสินค้ากลับไปยังผู้ขาย/เว็บไซต์ต้นทาง 500 บาท
14. ในกรณีที่สินค้าของสมาชิกไม่สามารถผ่านศุลกากรเข้าไทยได้ ทางสมาชิกต้องทำเรื่อง Claim ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทางบริษัทแจ้งให้สมาชิกทราบ ทางบริษัทจะไม่รับ Claim หลังจากนั้น

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

ทางเว็บไซต์www.tkj-preorder.comจะติดต่อกับท่านผ่าน LINE@, Facebook Inbox หรือทางโทรศัพท์เท่านั้น โดยพิจารณาติดต่อผ่านทาง LINE@ ก่อน โดยในส่วนหัวเรื่องจะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง

หากท่านต้องการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าหรืออื่นๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้า “ติดต่อเรา” ที่ LINE@ หรือ Facebook Inbox หรือทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลที่แจ้งในทุกหน้าของเว็บไซต์ ซึ่งท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 10 นาที

 

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.tkj-preorder.com

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ www.tkj-preorder.comได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัท โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากบริษัท  ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามที่บริษัทกำหนด

 

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์ www.tkj-preorder.comนั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัท และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการและนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัท ต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง

หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ ผ่านกระบวนการสมัคร

  • ชื่อ – นามสกุล
  • ที่อยู่
  • E-mail เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร
  • ฯลฯ (โปรดระบุ)

ให้กับเว็บไซต์ของบริษัท ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์บริษัทแล้วบริษัทจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับและจะปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัท จะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้ระหว่างระยะเวลาที่บริษัท และท่านยังคงมีการติดต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่ง E-Mail มายังบริษัท บริษัทจะเก็บเนื้อหาใน E-Mail ที่อยู่ของ E-Mail และการโต้ตอบ E-Mail ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของบริษัทในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์www.tkj-preorder.com จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ นอกจากบริษัทนี้ บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

1.ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์บริษัท ในการดำเนินการ

2.ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง

3.การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์www.tkj-preorder.comอาจได้รับการร้องขอให้ทำกาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัท ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาลหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในการณ์นี้ทางเว็บไซต์www.tkj-preorder.comจะทำการติดต่อแจ้งท่านล่วงหน้าเสมอ

 

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

เว็บไซต์ www.tkj-preorder.com จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

 

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

เว็บไซต์ www.tkj-preorder.com มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังมีกระบวนการในแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย โดยท่านสามารถแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดด้วยวิธีการดังนี้

แจ้งรายละเอียดที่แก้ไขเข้ามาที่ LINE@ ID: @tkjpreorderหรือ Facebook Inbox  แจ้งแก้ไขในหน้า “ติดต่อเรา” ที่หน้าเว็บไซต์ www.tkj-preorder.com

sp_100

shipping-btw

sp_100
 

 
 0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.